atmirkyti

atmirkyti
atmirkýti tr. 1. R40, KII36 palaikyti ką sukietėjusį vandenyje, kad vėl pasidarytų minkštas: Sudžiūvusią duoną reikia pirma atmirkýti, kad dantų neišsilaužtum Pg. Kai sudžiūsta molis, reikia atmirkýt Ds. Mirkyti atmirkėme, bet kas bus su tuo išdžiovinimu Brs. | refl. Š.išmirkyti: Gerai atmirkýk – tokia sūrybė! Krš. 2. mirkant atskirti ką pridžiūvusį, prilipusį: Atmir̃kė skudurėlį nuo žaizdos OG101. \ mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti; išmirkyti; numirkyti; pamirkyti; permirkyti; primirkyti; sumirkyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • atmirkyti — atmirkýti vksm. Sudžiūvusią dúoną gãlima atmirkýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmirkyti — tr. palaikyti kurį laiką vandenyje ar kokiame kitame skystyje: Žirnius apmirkiau, kad išmirktum J. Silkes gerokai apmirkyti, kad nebūtų tokios sūrios rš. Mėsą apmirkiam gerai sūryme ir nešam rūkyt Ds. mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaščioti — 1. intr. pamažu atlyti, ateiti lietui: Tik žiūriu – nuo vieškelio tokiais dideliais lašais atlaščioja Mlt. 2. tr. pamažu atlyti, atmirkyti: Pastatyk po lašais vazonus, nors žemę atlaščiõs Ds. laščioti; aplaščioti; atlaščioti; nulaščioti; pal …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlyti — 1. tr. atmirkyti, atidrėkinti lietui: Lietus atlìjo žemę, gal arti J. Keliai atlyti, purvynas iki klupsčio, o kur klonelė, ten klanai stovėjo kaip ežerai V.Krėv. Atlytuose arimuose sužaliavo želmenys rš. Gerai arti – pūdymą atlìjo, minkštà Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmerkti — 2 atmer̃kti, ia (àtmerkia), àtmerkė tr. 1. iš naujo sudėti į vandenį: Àtmerkiau visus drabužius atgal J. 2. iki galo sudrėkinti, atmirkyti, permerkti: Kad įsilijo, tai àtmerkė Gs. Àtmerkė žemę iki galui Klvr. Atàmerkė žemę lietus Vlk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirkinti — atmirkìnti; N žr. atmirkyti 1: Atmirkinaũ visas plutas J. Atmirkìno sudžiūvusią duoną i ėdė Grd. mirkinti; atmirkinti; įmirkinti; išmirkinti; pamirkinti; permirkinti; primirkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirkymas — atmir̃kymas sm. (1) KI125 → atmirkyti 1: Kailių išplovimas ir atmirkymas rš. mirkymas; atmirkymas; išmirkymas; numirkymas; pamirkymas; permirkymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiekti — 1 atsiekti Rtr, Š, atsiẽkti, ia (àtsiekia Pv), àtsiekė 1. tr. H, R, Sut, Š, DŽ įstengti paimti, paliesti ką toliau esantį: Tai savo ranka n atsieksi K. 2. tr., intr. paliesti, prisitikti, priartėti: Kraštą atsiekti, prie krašto prisigauti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvilgyti — atvìlgyti tr. Š, DŽ1, KŽ; SD1106, Sut, L, Ch1Moz13,10 1. vėl padaryti drėgną ko paviršių: Juk ir gerklė išdžiūvo bekalbant; laikas atvilgyti LzP. Atvìlgė liežuvį [v]andeniu, ir pradėjau kalbėt Pl. | prk.: Seile deivystės savo išminties atvilgis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšutinti — atšùtinti Rtr 1. tr. Š, NdŽ, Upt, Pb išvirti, išvirinti: Atšùtino katilą pieno, praaušė i ažmaišė pyragą – minkštumas, baltumas! Klt. Atšùtytas pienas ilgai nepagenda Mžš. Nu, pieną atšùtins albo teip atšaldytą ima Pb. Man porą kiaušinių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”